Prijavnica za tečaj periodičke izobrazbe vozača

Posjedujem vozačku dozvolu

Napomena:  Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka koja je stupila na snagu dana 25. svibnja 2018. godine, polaznik periodične izobrazbe ispunjenjem ove prijavnice prima na znanje da se osobni podaci koji se navode u ovoj prijavnici, obrađuju isključivo u svrhe upisa polaznika periodične izobrazbe te da se neće koristiti niti obrađivati u druge svrhe ili prenositi trećim osobama.