Što radi vozač motornog vozila?

Upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz, vodi prijevoznu dokumentaciju, otklanja manje kvarove na vozilu, preuzima teret u prijevozu, nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva vozači se kroz stručno usavršavanje mogu dodatno osposobiti za vozača autobusa, taksi vozača i autodizaličara.

Po završetku srednjoškolskog obrazovanja učenici su osposobljeni za vozače C  kategorije (ujedno im se priznaje i B kategorija).

O programu

TRAJANJE

3 godine

UPISNA KVOTA

48

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Uvjeti upisa

Nema bodovnog praga za ovaj smjer. Učenici se rangiraju i upisuju do popunjavanja broja upisnih mjesta.

Za upis u zanimanje vozač motornog vozila boduju se:

  • Hrvatski jezik
  • Matematika
  • prvi strani jezik

*Dodatno se boduje natjecanje iz Geografije.

Prilikom upisa potrebno je priložiti liječničku svjedodžbu medicine rada za odabrano zanimanje.

Zdravstveni zahtjevi za upis programa Vozač motornog vozila

  • uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, uredan noćni vid, raspoznavanje boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredno kognitivno, emocionalne, psihomotoričko i perceptivno funkcioniranje, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija krvi i krvotvornog sustava, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti.

Upisna kvota: 48 učenika