Želite postati konkurentni na tržištu rada i otvoriti vrata novim  poslovnim  mogućnostima?
Željni ste novih znanja i učenja?

Prometna škola Rijeka više od 50 godina kontinuirano  provodi  programe obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja odraslih u sektoru prometa i logistike. 

Obratite nam se s povjerenjem i upišite jedan od naših programa:

 • stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje vozač motornog vozila
 • stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje tehničar cestovnog prometa
 • prekvalifikacija za zanimanje vozač motornog vozila
 • usavršavanje za instruktora vožnje
 • program stjecanja početne kvalifikacije vozača
 • periodička izobrazba vozača – kod 95
 • polaganje ispita za autotaksi vozača.

Na putu ka cilju vodit će Vas stručni tim naših nastavnika koji se neprestano usavršavaju i implementiraju u svoj rad nove zanimljivosti i trendove iz svijeta prometa.

UPIS POLAZNIKA U OBRAZOVANJE ODRASLIH – RUJAN 2022.

Niste zadovoljni svojim trenutnim zanimanjem? Teško dolazite do posla? Niste zadovoljni svojim primanjima? Prekvalificirajte se i postanite profesionalni vozač!

Zanimanje vozač motornog vozila jedno je od najtraženijih, kako u Hrvatskoj tako i na prostoru Europske unije i šire.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije: 

 • završena srednja škola
 • položen ispit za upravljanje vozilom C kategorije
 • ili liječnička svjedodžba o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije.

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola
 • navršenih 15 godina života.

Zakonska je obveza  profesionalnih vozača imati početne kvalifikacije i redovito se usavršavati u svojoj struci. 

Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju za sve profesionalne vozače postoji obveza periodičke izobrazbe. Cilj ove izobrazbe je osposobiti vozače za racionalizaciju vožnje i očuvanje zdravlja i sigurnosti u prometu putnika i tereta te primjenu prometnih  i ostalih propisa propisa.

Trajanje izobrazbe: 35 sati

Uvjeti za upis: 

 • Kvalifikacija vozača sukladno članku 5. i 7. te članku 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18.) i Pravilniku o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/18).

Upisi u program periodičke izobrazbe odvijaju se tijekom cijele godine. Prijaviti se možete i online prijavnicom na mrežnim stranicama Prometne škole. Uz prijavnicu je potrebno poslati i sliku vozačke dozvole i osobne iskaznice.

Prijavnica

Tehničari cestovnog prometa zastupljeni su u svim segmentima prometa i logistike. Na prometnom tržištu bilježi se stalna ekspanzija prijevozničkih poduzeća a samim time raste i mogućnost zapošljavanja prometnih kadrova.

Tehničari cestovnog prometa obično se zapošljavaju na teretnim terminalima i putničkim kolodvorima, stanicama za tehnički pregled vozila, u policiji i sl. 

Uvjeti za upis u program sjecanja srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola
 • navršenih 15 godina života.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • završena srednja škola.

Želite usvojiti principe racionalne vožnje i poboljšali svoje vozačke sposobnosti? Želite podučavati druge?  Upišite Program usavršavanja za instruktora vožnje.

Uvjeti za upis za intruktora vožnje B kategorije: 

 • završena najmanje srednja škola u sektoru cestovnog prometu (za vozača motornog vozila ili  tehničara cestovnog prometa) ili viša ili visoka stručna sprema u sektoru cestovnog prometa (inženjer cestovnog prometa, dipl. ing. cestovnog prometa, prvostupnik ili stručni specijalist inženjer cestovnog prometa)
 • posjedovanje valjane vozačke dozvole za „B“ kategoriju (najmanje 2 godine) 
 • uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za instruktora vožnje
 • državljanstvo Republike Hrvatske.

Uvjeti za upis za instruktora vožnje „A“, „C1“, „C“, „C+E“, „D“ kategorije

 • završen program usavršavanja za instruktora vožnje „B“ kategorije
 • valjana vozačka dozvola za odgovarajuću kategoriju (najmanje 1 godinu).

Položite ispit za vozača autotaksi vozila i omogućite si stjecanje Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila sa vozačem.

Uvjeti za pristupanje ispitu:

 • u skladu s Pravilnikom o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/18)

Dokumentacija potrebna za prijavu ispita:

 • završna svjedodžba srednje škole
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika vozačke dozvole
 • potvrda uplate.
Cjenik

Gdje potražiti dodatne informacije?

Niste sigurni koji program odabrati? Pitate se zadovoljavate li sve potrebne uvjete? Zanima Vas koliko traje odabrana edukacija?

Obratite nam se s povjerenjem!

Osobno u administraciji škole radnim danom od 8.00 do 14.00 h u tjednu kada škola radi ujutro ili od 14.00 do 19.00 h u tjednima kada škola radi popodne.

T: 095 318 1381

E-pošta: pisarnicaprometna1@gmail.com; larasare87@gmail.com ili prometna.ri@gmail.com.