Rokovi upisa

Upisi će započeti nakon što ministar donese Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. 

Prvi korak u upisnom postupku bit će prijave u sustav upisi.hr u drugoj polici svibnja, o čemu će svi učenici osmih razreda biti informirani u svojim osnovnim školama. Krajem svibnja učenici će započeti s odabirom željenih obrazovnih programa. 

Točni datumi bit će pravovremeno objavljeni na ovim stranicama. 

Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2023./2024. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.

Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Uvjeti upisa

Nema bodovnog praga niti za jedan smjer. Učenici se rangiraju i upisuju do popunjavanja broja upisnih mjesta.

Natječaj za upis u 1. razred 2024./2025.

Odabir stranog jezika u Prometnoj školi

U našoj školi kao prvi i obvezni strani jezik moguće je učiti engleski ili njemački jezik (ovisno o tome koji jezik je učenik učio kao prvi u osnovnoj školi). Samo je jedan jezik prvi. Ako ih učenik uči više, ostali su drugi ili treći.

U programu Tehničar za poštanske i financijske usluge u prva dva razreda učenici uz prvi strani jezik dobivaju i drugi strani jezik, koji onda uče dvije godine i to otpočetka i ne očekuje se da u njemu imaju ikakva predznanja.

U programu Tehničar za cestovni promet uči se jedan obvezni strani jezik. To je u pravilu onaj koji su učenici i u osnovnoj školi učili kao prvi strani jezik. Učenici mogu dodatno odabrati i Strani jezik u struci kao izborni predmet. U tom slučaju učit će taj jezik otpočetka te im za odabir ovog izbornog predmeta nisu potrebna nikakva predznanja.

U programu Vozač motornog vozila uči se jedan obvezni strani jezik. To je u pravilu onaj koji su učenici učili kao prvi u osnovnoj školi. Moguće je i korisno učiti i drugi strani jezik, ali isključivo ako ga učenik izabere kao izborni predmet. On se tada također uči otpočetka i nisu potrebna nikakva predznanju za odabir ovog izbornog predmeta.

Učenici koji se žele upisati u našu školu pristupaju provjeri znanja stranoga jezika isključivo ukoliko kao prvi strani jezik izaberu onaj koji nisu učili u osnovnoj školi kao prvi. Za drugi strani jezik ili strani jezik kao izborni predmet nema dodatne provjere znanja prilikom upisa u našu školu.

Primjer 1:

Učenik je u osnovnoj školi kao prvi strani jezik učio engleski jezik i sada upisuje smjer Tehničar za poštanske i financijske usluge te želi nastaviti učiti engleski jezik kao prvi strani jezik, a uz njega će dobiti i njemački jezik kao drugi strani jezik. Takav učenik ne treba pristupiti provjeri znanja stranog jezika.

Primjer 2:

Učenik je u osnovnoj školi kao prvi strani jezik učio njemački jezik i sada upisuje smjer Tehničar za poštanske i financijske usluge te želi učiti engleski jezik kao prvi strani jezik, a njemački će nastaviti učiti kao drugi strani jezik tijekom prva dva razreda. Takav učenik je obvezan pristupiti provjeri znanja iz engleskoga jezika (jer ga nije učio kao prvi u OŠ).

Primjer 3:

Učenik je u osnovnoj školi kao prvi strani jezik učio njemački jezik i sada upisuje smjer Tehničar za poštanske i financijske usluge te želi nastaviti učiti njemački jezik kao prvi strani jezik, a engleski će učiti kao drugi strani jezik tijekom prva dva razreda. Takav učenik ne pristupa provjeri znanja iz engleskoga jezika (jer je to drugi strani jezik i za njega nema provjere).

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju. Pišite (na ravnateljica.prometna@gmail.com ili pedagoginja.prometna@gmail.com) nazovite nas ili navratite do škole.