Misija

Odgovarajući na pitanje što radimo, što bismo trebali raditi i zašto to radimo misija odražava identitet, prepoznatljivost i ambiciju neke radne organizacije, odnosno njezinih radnika. 

Misija svake škole je odgajati i obrazovati učenike u skladu sa znanstvenim spoznajama, općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i obvezama djece. Osnovni cilj našeg rada je osposobiti učenike za primjenu najnovijih znanstvenih spoznaja i tehnoloških dostignuća i učinkovito i vješto obavljanje radnih zadataka.

Vizija

Najuspješnije organizacije upravo su one koje imaju dobru viziju. One znaju što žele i čine sve kako bi stigle tamo. 

Dobra škola dugoročno je usmjerena na učenike, zaposlenike, odrasle polaznike i roditelje, a ta se usmjerenost ogleda u viziji njenog razvoja.

Naša vizija je:

  • DOBRA ORGANIZACIJA. Škola u kojoj su jasno postavljeni ciljevi koji su realno ostvarivi i mjerljivi. 
  • POZITIVNO OZRAČJE. Škola u kojoj vlada pozitivno ozračje i dobra školska klima, u kojoj dominira suradnja, razumijevanje i međusobno uvažavanje svih dionika.
  • ŠKOLA PARTNER. Škola koja razvija trajno i dinamično partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajednicom radi postizanja odgojnih i obrazovnih ciljeva.
  • MOTIVIRAN TIM. Škola stručnih i motiviranih zaposlenika.
  • SUVREMENA OPREMA. Škola sa suvremeno opremljenim učionicama, knjižnicom, kabinetima, praktikumima i ostalim školskim prostorima.
  • USMJERENOST NA UČENIKA. Škola koja postiže i razvija samostalnost, samopouzdanje i kreativnost učenika, u kojoj svi učenici stječu temeljne općeobrazovne i strukovne kompetencije.
  • USMJERENOST NA STRUKU. Škola koja će kontinuirano ukazivati na važnost prometa, sigurnosti i kulturnog ponašanja u prometu i biti poveznica s razvojem prometa u našoj županiji.

Video o školi