Što i gdje rade tehničari cestovnog prometa?

Prikuplja, analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Također sudjeluje u izradi izračuna cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta. Ovisno o mjestu rada, vodi brigu o dovozu i odvozu putnika i tereta, organizira rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta, vodi brigu o ekonomičnosti i ispravnosti voznog parka, statističke evidencije te prati podatke vezane uz odvijanje prometa. U radu koristi prilagođene računalne programe, prometne i cestovne karte. Neke poslove radi u uredima, neke u garažama, servisima i stanicama za tehnički pregled vozila. Poželjne osobine za ovo zanimanje su okretnost, snalažljivost, dobre organizacijske sposobnosti, savjesnost i pedantnost u radu te komunikativnost. Poželjno je da bude smirena i staložena osoba, otporna na stres.

Mogućnost nastavka obrazovanja: na sveučilišnoj ili veleučilišnoj razini uz uvjet položenih ispita državne mature

O programu

TRAJANJE

4 godine

UPISNA KVOTA

24

STRUKOVNI KURIKULUM ZANIMANJA

Uvjeti upisa

Nema bodovnog praga za ovaj smjer. Učenici se rangiraju i upisuju do popunjavanja broja upisnih mjesta.

Za upis u zanimanje tehničar cestovnog prometa boduju se:

  • Hrvatski jezik
  • Matematika
  • prvi strani jezik
  • Fizika
  • Geografija 
  • Tehnička kultura. 

*Dodatno se boduje natjecanje iz Geografije.

Prilikom upisa potrebno je priložiti potvrdu nadležnog liječnika školske medicine za ovo zanimanje.

Zdravstveni zahtjevi za upis programa Tehničar cestovnog prometa

  • uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Upisna kvota: 24 učenika