Završni rad – opće informacije

Izbor tema za izradu završnog rada 

 • do 20. listopada 2022. 

Prijava obrane završnog rada.

 • za zimski rok – do 29. studenog 2022.
 • za ljetni rok – do 31. ožujka 2023.
 • za jesenski rok – do 10. srpnja 2023.

 Učenik koji se iz opravdanih razloga nije prijavio u propisanom roku, može prijaviti ispit naknadno, ali najkasnije deset dana prije planiranog datuma obrane.

Predaja završnog rada:

 • za zimski rok 2022. – do 22. siječnja 2023.
 • za ljetni rok – do 29. svibnja 2023.
 • za jesenski rok – do 10. srpnja 2023.
 • za zimski rok 2023. – najkasnije 10 dana prije početka roka

 Obrana završnog rada (točni datumi i termini za svakog učenika će biti objavljeni neposredno prije samih ispita)

 • zimski rok: 3. veljače 2023.
 • ljetni rok: 7. – 9. lipnja 2023.
 • jesenski rok: 25. kolovoza 2023.
 • zimski rok – u veljači 2024. 

Učeniku koji je završio zadnji razred upisanoga obrazovnog programa, ali nije izradio i obranio završni rad, status redovitog učenika prestaje godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga obrazovnog programa. Iznimku od ovog pravila čine oni učenici koji odjave ispit iz opravdanih razloga koje su pravovremeno prijavili i dokazali u školi. 

Na poveznici u nastavku možete pročitati Pravilnik o izradi i obrani završnog rada: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_291….

Od osobitog je značaja da učenik prvovremeno i kontinuirano surađuje sa svojim mentorom tijekom završnog razreda. Mentori će vam dati hvalevrijedne savjete i smjernice i zajedno s vama voditi računa o rokovima i poštivanju ovdje opisane procedure izrade, prijave i obrane završnog rada. 

Zato nemojte čekati zadnji tren – obratite se čim prije svojim mentorima i dogovorite prve korake u izradi rada.

Sretno i strpljivo!