Završni rad – opće informacije

Izbor tema za izradu završnog rada 

 • do 30. listopada 2020. 

Prijava obrane završnog rada.

 • za zimski rok – do 30. studenog 2020.
 • za ljetni rok – do 31. ožujka 2021.
 • za jesenski rok – do 16. srpnja 2021.

 Učenik koji se iz opravdanih razloga nije prijavio u propisanom roku, može prijaviti ispit naknadno, ali najkasnije deset dana prije planiranog datuma obrane.

Predaja završnog rada:

 • za zimski rok 2021. – do 22. siječnja 2021.
 • za ljetni rok – do 31. svibnja 2021.
 • za jesenski rok – do 17. kolovoza 2021.
 • za zimski rok 2022. – najkasnije 10 dana prije početka roka

 Obrana završnog rada (točni datumi i termini za svakog učenika će biti objavljeni neposredno prije samih ispita)

 • zimski rok: 4. veljače 2021.
 • ljetni rok: 9. – 11. lipnja 2021.
 • jesenski rok: 27. kolovoza 2021.
 • zimski rok – u veljači 2022. 

Učeniku koji je završio zadnji razred upisanoga obrazovnog programa, ali nije izradio i obranio završni rad, status redovitog učenika prestaje godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga obrazovnog programa. Iznimku od ovog pravila čine oni učenici koji odjave ispit iz opravdanih razloga koje su pravovremeno prijavili i dokazali u školi. 

Na poveznici u nastavku možete pročitati Pravilnik o izradi i obrani završnog rada: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_291….

Od osobitog je značaja da učenik prvovremeno i kontinuirano surađuje sa svojim mentorom tijekom završnog razreda. Mentori će vam dati hvalevrijedne savjete i smjernice i zajedno s vama voditi računa o rokovima i poštivanju ovdje opisane procedure izrade, prijave i obrane završnog rada. 

Zato nemojte čekati zadnji tren – obratite se čim prije svojim mentorima i dogovorite prve korake u izradi rada.

Sretno i strpljivo!

Upute za izradu završnog rada
Prijavnica za obranu završnog rada
VREMENIK OBRANE ZAVRŠNOG RADA U LJETNOM ROKU 2020. / 2021.
VREMENIK OBRANE ZAVRŠNOG RADA U JESENSKOM ROKU 2020. / 2021.
3. V1, 3. V2 – završni radovi – mentori
4. TC – završni radovi