Što i gdje rade tehničari za poštanske i financijske usluge?

Tehničar za poštanske i financijske usluge planira, organizira i realizira poštanske i kurirske usluge, usluge povezane s elektroničkim komunikacijama, financijskim poslovanjem, prodajom robe i ostalim uslugama prema zahtjevu tržišta, a na zadovoljstvo korisnika. U svom poslu tehničar za poštanske i financijske usluge mora znati uljudno komunicirati na hrvatskome jeziku te jednom ili više stranih jezika (engleski, talijanski, francuski, njemački), biti psihički stabilan, biti sposoban samostalno donositi odluke, imati sklonost timskome radu i moći rješavati izvanredne situacije. Radi na otvorenome i u uredu. Nužno je poznavanje zakona. Nužna je otvorenost za stalno stručno usavršavanje i usvajanje novih znanja i tehnologija.

Mogućnost nastavka obrazovanja: na sveučilišnoj ili veleučilišnoj razini uz uvjet položenih ispita državne mature

O programu

TRAJANJE

4 godine

UPISNA KVOTA

20

STRUKOVNI KURIKULUM

Uvjeti upisa

Nema bodovnog praga za ovaj smjer. Učenici se rangiraju i upisuju do popunjavanja broja upisnih mjesta.

Za upis u zanimanje tehničar za poštanske i financijske usluge boduju se:

  • Hrvatski jezik
  • Matematika
  • prvi strani jezik
  • Fizika
  • Geografija 
  • Tehnička kultura. 

*Dodatno se boduje natjecanje iz Geografije.

Prilikom upisa potrebno je priložiti potvrdu nadležnog liječnika školske medicine za ovo zanimanje.

Zdravstveni zahtjevi za upis programa Tehničar za poštanske i financijske usluge

  • uredan vid, uredan sluh, uredan govor, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Upisna kvota: 20 učenika