Rijeka, 29. ožujka 2021. godine

 

Predmet: Natječaj za sudjelovanje u Erasmus+ projektu: ROMOBIL – Road Mobility, broj projekta2020-1-HR01-KA102-077398:

1) mobilnost na Tenerife (Španjolska) (22 dana) – 1 učenik.

Prometna škola iz Rijeke raspisuje Natječaj za sudjelovanje učenika u programu Erasmus+, ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Središnju aktivnost projekta čine mobilnosti 10 učenika 3. i 4. razreda koji se školuju za zanimanje tehničar cestovnog prometa i 6 učenika 2. i 3. razreda koji se školuju za zanimanje vozač motornog vozila na stručnu praksu u odabrane organizacije u Portugalu, Sloveniji i Španjolskoj.

Cilj projekta je da učenici pobliže upoznaju pojedine aspekte struke koji su im u našoj sredini nedostupni.

Odabrani učenici će:

 1. redovito pohađati sve pripremne aktivnosti (strukovna, jezična i kulturološka priprema);
 2. redovito pohađati stručnu praksu tijekom mobilnosti;
 3. uvažavati i poštivati druge sudionike mobilnosti i pravila lijepog ponašanja i
 4. sudjelovati po pozivu na koordinacijskim i evaluacijskim sastancima.

Odabranim učenicima jamčimo:

 1. iskustvo života i rada u inozemstvu;
 2. mogućnost učenja i usavršavanja vlastitih kompetencija;
 3. plaćeno putovanje, smještaj, hranu, plaćen javni prijevoz u odredištu, plaćene troškove izleta.

Uvjet za sudjelovanje je da je kandidat učenik naše škole, da se dragovoljno prijavljuje na natječaj, da se prijavi na propisani način i u propisanom roku te da prijavi priloži Europass životopis i suglasnost roditelja/skrbnika.

Pravo podnošenja prijave na Natječaju imaju svi učenici koji školske godine 2020./2021. pohađaju:

3) četvrti razred smjera tehničar cestovnog prometa i koji će u trenutku početka mobilnosti biti punoljetni i imati vozačku dozvolu B kategorije za mobilnost na Tenerife.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Natječaja osobno na adresu Jože Vlahovića 10, 51 000 Rijeka (tajništvo Škole). Zbog zaštite osobnih podataka prijave i rezultati se vode pod šiframa koje će učenici samostalno kreirati i upisati na svoj prijavni obrazac.

Prijave se predaju u zatvorenim omotnicama na koje je potrebno napisati:

Prometna škola

Natječaj za odabir učenika sudionika u projektu ROMOBIL – Road Mobility

Jože Vlahovića 10

51 000 Rijeka

 

Kriteriji za odabira učenika su:

 • ispunjen prijavni obrazac (u prilogu ovog dokumenta)
 • motivacijsko pismo (1 – 5 bodova)
 • opći uspjeh iz prethodnog razreda koji se dokazuje preslikom svjedodžbe (2 – 5 bodova)
 • ocjena nastavnika o razini znanja engleskoga jezika koja se dokazuje pismom preporuke nastavnika Engleskoga jezika (1 – 5 bodova)
 • ocjena nastavnika Praktične nastave koja se dokazuje pismom preporuke nastavnika Praktične nastave (1 – 5 bodova)
 • izrečena pedagoška mjera u prethodnom razredu (minus 1 bod za opomenu razrednika, minus 2 boda za ukor razrednog vijeća i minus 3 boda za opomenu pred isključenje)
 • sudjelovanje u aktivnostima, projektima i natjecanjima tijekom prošle šk. god. (1 – 5 bodova)
 • nepovoljan ekonomski položaj koji se dokazuje vlastoručno pisanom izjavom razrednika učenika (2 boda).

 

Napomena: Učenici ispunjavanju samo prvu stranicu prijavnog obrasca. Smjernice za oblikovanje i bodovanje motivacijskog pisma nalaze se na str. 2 Prijavnog obrasca.

Uz navedeno svi kandidati dužni su prijavi priložiti i svoj Europass životopis. Životopis se ne boduje, ali je obvezan.

U slučaju prijave za mobilnost na Tenerife treba priložiti i presliku vozačke dozvole B kategorije ili potvrdu autoškole da kandidat pohađa program stjecanja vozačke dozvole B kategorije.

Program mobilnosti detaljno je opisan u prilogu ovog dokumenta.

U ocjeni zaprimljenih prijava/bodovanju i odabiru sudionika mobilnosti sudjeluje Povjerenstvo za odabir učenika sudionika u projektu koje čine:

 1. Marijeta Mašić, ravnateljica škole i projektni koordinator
 2. Gordana Senić Koprivnikar, član projektnog tima
 3. Alen Panić, nastavnik strukovnih predmeta
 4. Mara Topčić-Bradanović, školska pedagoginja.
 5. Beti Milardović, prof. engleskoga jezika.

 

Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama Prometne škole, 29. ožujka 2021. i otvoren je do 13. travnja 2021. g.

Prijavni obrazac: Romobil_prijavni_obrazac_Tenerife

Program mobilnosti na Tenerife: Radni_program_Tenerife_ROMOBIL