U našoj školi kao prvi i obvezni strani jezik moguće je učiti engleski ili njemački jezik (ovisno o tome koji jezik je učenik učio kao prvi u osnovnoj školi). Samo je jedan jezik prvi. Ako ih učenik uči više, ostali su drugi ili treći.

U programu Tehničar za poštanske i financijske usluge u prva dva razreda učenici uz prvi strani jezik dobivaju i drugi strani jezik, koji onda uče dvije godine i to otpočetka i ne očekuje se da u njemu imaju ikakva predznanja.

U programu Tehničar za cestovni promet uči se jedan obvezni strani jezik. To je u pravilu onaj koji su učenici i u osnovnoj školi učili kao prvi strani jezik. Učenici mogu dodatno odabrati i Strani jezik u struci kao izborni predmet. U tom slučaju učit će taj jezik otpočetka te im za odabir ovog izbornog predmeta nisu potrebna nikakva predznanja.

U programu Vozač motornog vozila uči se jedan obvezni strani jezik. To je u pravilu onaj koji su učenici učili kao prvi u osnovnoj školi. Moguće je i korisno učiti i drugi strani jezik, ali isključivo ako ga učenik izabere kao izborni predmet. On se tada također uči otpočetka i nisu potrebna nikakva predznanju za odabir ovog izbornog predmeta.

Učenici koji se žele upisati u našu školu pristupaju provjeri znanja stranoga jezika isključivo ukoliko kao prvi strani jezik izaberu onaj koji nisu učili u osnovnoj školi kao prvi. Za drugi strani jezik ili strani jezik kao izborni predmet nema dodatne provjere znanja prilikom upisa u našu školu.

Primjer 1:

Učenik je u osnovnoj školi kao prvi strani jezik učio engleski jezik i sada upisuje smjer Tehničar za poštanske i financijske usluge te želi nastaviti učiti engleski jezik kao prvi strani jezik, a uz njega će dobiti i njemački jezik kao drugi strani jezik. Takav učenik ne treba pristupiti provjeri znanja stranog jezika.

Primjer 2:

Učenik je u osnovnoj školi kao prvi strani jezik učio njemački jezik i sada upisuje smjer Tehničar za poštanske i financijske usluge te želi učiti engleski jezik kao prvi strani jezik, a njemački će nastaviti učiti kao drugi strani jezik tijekom prva dva razreda. Takav učenik je obvezan pristupiti provjeri znanja iz engleskoga jezika (jer ga nije učio kao prvi u OŠ).

Primjer 3:

Učenik je u osnovnoj školi kao prvi strani jezik učio njemački jezik i sada upisuje smjer Tehničar za poštanske i financijske usluge te želi nastaviti učiti njemački jezik kao prvi strani jezik, a engleski će učiti kao drugi strani jezik tijekom prva dva razreda. Takav učenik ne pristupa provjeri znanja iz engleskoga jezika (jer je to drugi strani jezik i za njega nema provjere).

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju. Pišite (na ravnateljica.prometna@gmail.com ili pedagoginja.prometna@gmail.com) nazovite nas ili navratite do škole.

Vidimo se uskoro!