U Godini Marka Marulića: Utjecaj europskoga kulturnog kruga na hrvatski nacionalni identitet – Judita

Primjer povezanosti ishoda iz predmetnih područja Književnosti i stvaralaštva te Kulture i medija (B.3.2., B.3.3. i C.3.2.) u Godini Marka Marulića – 3. PF

U dvorištu splitske IV. gimnazije Marko Marulić u petak, 22. listopada 2021., otkriven je kip Judite, rad akademskog kipara Lovre Jakšića.

Učenici 3. PF razrednoga odjela pisali su 19. listopada 2021. godine kraće vezane tekstove u kojima su na temelju književnopovijesnih, književnoteorijskih i općekulturnih znanja stečenih tijekom rujna i listopada ove godine uspoređivali tekst biblijske i Marulićeve Judite. Ovaj je zadatak naš skromni doprinos dokazivanju neraskidivih veza hrvatske kulture s europskim kulturnim krugom. Budući da smo u Godini Marka Marulića, odlučili smo uronjenost Hrvatske u europsku kulturu pokazati upravo na Marulićevu istoimenom epskom spjevu. Napisavši svoje uratke, poboljšali smo svoja književnopovijesna i književnoteorijska znanja te učvrstili svijest o nacionalnom identitetu.

Podastiremo ih pred vas, dragi čitatelji, nadajući se da ćete ih blago vrednovati.

Judita – radovi učenika 3. PF razrednog odjela

3. PF s nastavnicom hrvatskoga jezika Lindom Grubišić Belinom