Informiranost građana o novim e – uslugama HP

Putem ankete prikupit će se informacije o tome koliko su korisnici usluga HP-a upoznati s novim „e“uslugama i u kojoj mjeri ih koriste. Prikupljeni podatci obradit će se i koristiti za procjenu situacije na tržištu poznavanja novih poštanskih usluga, a iste će se proslijediti i Hrvatskoj pošti. Rezultate ćemo objaviti u ljetopisu Škole i na mrežnim stranicama Škole, a očekuje se da će rezultati projekta biti objavljeni i u stručnom časopisu HP-a.

Projekt je namijenjen učenicima obrazovnog programa Tehničar za poštanske i financijske usluge.

Detalji projekta

VODITELJ

Franjo Rimpf