Prolistajmo

Projekt je namijenjen učenicima prvog i drugog razreda smjera Tehničar za cestovni promet koji pohađaju predmet Ekologija u prometu te drugog razreda smjera Tehničar za poštanske i financijske usluge koji pohađaju izborni predmet Promet i ekologija. Tijekom školske godine učenici će se brinuti o zasađenoj biljci u svojoj učionici, redovito fotografijom evidentirati rast i razvoj biljke te o tome voditi slikovni dnevnik na digitalnoj platformi Sutori.

Detalji projekta

VODITELJICA

Marina Miter