Razredni rječnik

U projektu su sudjelovali učenici 2. V1, 2. PF i 4. PF razrednoga odjela. Projekt je trajao od listopada 2022. do svibnja 2023. godine te je bio dijelom Školskoga kurikuluma. Projekt je ostvario gotovo sve planirane ciljeve:

  • koristiti se novonaučenim riječima u (raz)govoru i pisanju
  • proširiti rječnik
  • osvijestiti važnost vokabulara za razumijevanje književnih i neknjiževnih tekstova
  • razvijati sposobnost rada u timu i paru
  • stjecanje navike redovitoga bilježenja nepoznatih riječi i njihova značenja
  • koristiti se tiskanim i digitalnim rječnicima
  • koristiti se terminima iz leksikologije na primjerenoj razini, npr. sinonimi, homonimi, antonimi, rječnički članak, natuknica, osnovno značenje riječi, preneseno značenje riječi
  • poticanje i razvijanje ustrajnosti u radu (cjelogodišnji projekt).

Kao rezultat projekta nastala su i dva plakata koja su izradile učenice 2. PF i 4. PF razrednoga odjela. U svakom je razrednom odjelu proveden završni kviz poznavanja značenja riječi koje smo prikupljali tijekom školske godine. Kviz u 4. PF proveden je kao radionica 25. svibnja 2023. godine u sklopu obilježavanja Dana Prometne škole. Ostvaraj se projekta ostvarivao formativno, npr. redovito bilježenje novih riječi u tablicu Moj rječnik, vrsta odabranih riječi i primjera u tablici Moj rječnik, uporaba novonaučenih riječi i dr.

Isti projekt planira se provesti i sljedeće školske godine zbog pozitivnog utjecaja na bogaćenje učeničkog rječnika te u većem broju razrednih odjela.

Detalji projekta

VODITELJICA

Linda Grubišić Belina