TransPortugal (broj projekta: 2022-1-HR01-KA122-VET-000070348)

REZULTATI NATJEČAJA ZA UČENIKE

Mobilnost u Bragu (Portugal) – tehničar cestovnog prometa:

1. motor7 (24.5)

2. BUBAMARA18 (23.5)

3. YAMAHAX1 (22.5)

4. e4e6d4d5e5c5FRANCE (21.5)

5. 783326 (21)

6. prekretnica179 (20)

Rezervna lista:

7. BRAGA2005 (19)

8. Cvek2005 (17.5)

Mobilnost u Bragu (Portugal) – tehničar za poštanske i financijske usluge:

1. 1L2M3Z (21)

2. L3106 (20)

3. WLOP (19)

4. 290384 (18.5)

5. SUNCE (14)

6. MJESEC (14)

Rezervna lista:

7. KEKS16 (13)

8. KID RAĐA (12)

Mobilnost u Bragu (Portugal) – vozač motornog vozila:

1. PŠR2022 (22.5)

2. MAN18540 (19.5)

3. 28122006 (19.5)

4. MM16 (19)

5. kZoWL43z (18)

6. Dado16 (18)

Rezervna lista:

7. BOSCA2406 (17)

8. aD32ZPJP (15)

9. VALE1002 (8.5)

Prijavljeni kandidati imaju pravo u roku 5 dana od objave  rezultata uložiti pisanu žalbu (u tajništvu Škole ili na mail adrese ravnateljica.prometna@gmail.com i gordana.senic@gmail.com) u kojoj je potrebno obrazložiti razloge ulaganja iste. Rok za odgovor na žalbu je 2 radna dana od njenog zaprimanja.