Tijekom školske godine 2020./2021. realiziran je projekt „Tehnička ispravnost vozila kao čimbenik sigurnosti u prometu“. Projekt su izradile učenice Ivana Cvitanušić i Lucija Čavić, a nositelj projekta je bio Željko Čakarić, nastavnik iz predmeta Cestovna vozila.

Ciljevi projekta:

  • Povećati sigurnost sudionika u prometu
  • Uočiti i opisati najčešće oblike neispravnosti vozila na godišnjim i izvanrednim tehničkim pregledima
  • Uočiti povezanost najčešćih tehničkih nedostataka, odnosno neispravnosti vozila u svezi sa prometnim nesrećama izazvanim uzrokom „vozilo“
  • Analizirati i klasificirati prikupljene podatke
  • Interpretirati odnosno iznijeti kritički osvrt na stanje tehničke ispravnosti vozila kao čimbeniku sigurnosti prometa, s posebnim osvrtom na najčešću vrstu neispravnosti vozila, u svezi s prometnim nesrećama nastalim istim uzrokom, kao i na prosječnu starost vozila u Republici Hrvatskoj
  • Podizanje svijesti o važnosti servisnog održavanja vozila, odnosno ispravnosti vozila

Prvi dio projekta se odnosio na prikupljanje podataka u stanicama za tehnički pregled vozila. Učenice su u razgovoru s djelatnicima STP-a dobile relevantne podatke o najčešćim uzrocima tehničke neispravnosti vozila. Najčešći uzrok je neispravnost najvažnijeg sustava u vozilu – kočnica.

U drugom dijelu projekta učenice su posjetile Policijsku upravu primorsko-goransku (odjel sigurnosti cestovnog prometa), gdje su prikupile statističke podatke o konkretnim uzrocima prometnih nesreća u slučajevima kada je uzrok „vozilo“, odnosno neispravnost istog. Jedan od najčešćih uzroka se pokazala neispravnost sustava kočnica.

Treći dio projekta odnosio se na analizu i klasifikaciju dobivenih podataka, kao i izradu regresijske analize međuovisnosti najčešćih kvarova vozila u svezi s najčešćim uzrocima prometnih nesreća, kad je u pitanju neispravnost vozila. Na kraju su učenice izradile prezentaciju o prikupljenim informacijama, odnosno o novim saznanjima.

Analiza dobivenih podataka jasno i nedvosmisleno ukazuje na uzročno-posljedičnu vezu najčešće neispravnosti vozila (sustavu kočenja), s jednim od najčešćih uzroka prometnih nesreća (vozilo), gdje se opet pojavljuje sustav kočnica kao glavni uzrok.

Zaključak; redovno servisno održavanje vozila, s posebnim naglaskom na ispravnost najvažnijeg sustava u vozilu –  sustava kočnica, predstavlja imperativ  sigurnosti cestovnog prometa s gledišta vozila kao čimbenika sigurnosti u cestovnom prometu.