Analiza rezultata Upitnika za učenike (kraj prvog polugodišta šk. god. 2021./22.)

 

Uvod

Svrha Upitnika za učenike na kraju prvoga polugodišta školske godine 2021./2022. bila je utvrditi učeničko zadovoljstvo školom i školskim uspjehom te ispitati što je potrebno promijeniti u školi kako bi učenici bili zadovoljniji. Upitnik se sastojao od 26 pitanja (8 pitanja otvorenoga tipa, 6 pitanja zatvorenoga tipa te 12 skala procjene), a ispunilo ga je ukupno 158 učenika Prometne škole, Rijeka.

Anketni upitnik sastavila je i analizirala ravnateljica škole Marijeta Mašić u prosincu 2021. i siječnju 2022. god. Za formalno uređenje upitnika pobrinula se prof. Vesna Rubeša. Anketno istraživanje proveli su razrednici učenika u zadnjem tjednu nastave u prvom polugodištu i bilo je u cijelosti anonimno. Učenici su morali odgovoriti na sva postavljena pitanja, a svoje su odgovore mogli predati samo jedanput. Tekstualno izvješće izradila je studentica pedagogije Ivana Bogunović u siječnju 2022. god.

Odabir škole i zadovoljstvo programima

Ukupno 63% učenika navodi da su za programe Prometne škole saznali iz svoje uže okoline, odnosno od prijatelja, rodbine i poznanika. 14% učenika za programe je saznalo putem društvene mreže, a malo više od 3% učenika od učitelja u osnovnoj školi. Gotovo 20% ispitanika navelo je da je za programe škole doznalo iz drugih izvora (nije poznato kojih).

Nešto više od polovine (54%) učenika smatra da odabrani program (škola) gotovo u potpunosti ili u potpunosti ispunjava njihova očekivanja. 35% učenika smatra da program (škola) uglavnom ispunjava njihova očekivanja, a nešto malo više od 10% učenika smatra da program (škola) ne ispunjava njihova očekivanja ili ih ispunjava u manjoj mjeri.

Velik udio učenika nije nezadovoljan na kraju prvog polugodišta – njih 81%. Pri tome se 41% učenika osjeća zadovoljno, 51% učenik se ne osjeća niti posebno dobro niti posebno loše, a 7,6% učenika kazuje da se osjeća loše.

Školski uspjeh, učenje i nastavni predmeti

Odgovori pokazuju da je čak 81% učenika zadovoljno svojim uspjehom: 43% učenika uglavnom je zadovoljno svojim školskim uspjehom, a oko 38% učenika je gotovo u potpunosti ili u potpunosti zadovoljno svojim uspjehom. Svega 19% učenika uopće nije ili je u manjoj mjeri zadovoljno svojim uspjehom.

Najveći broj učenika (28%) navodi da u prosjeku uči između pola sata i sat vremena. Nešto više od 23% učenika u prosjeku uči između jednoga i dva sata. 22% učenika pola sata ili manje. Gotovo 20% učenika priznaje da uopće ne uči.

48% učenika povremeno koristi pomoć drugih, odnosno instrukcije za svladavanje gradiva pojedinih predmeta, dok 47% učenika nikada ne koristi pomoć drugih, odnosno instrukcije. Manji udio od 5% učenika navodi da stalno koristi pomoć drugih, tj. instrukcije u svom školovanju.

Nastavni predmeti za koje učenici navode da im zadaju najviše teškoća jesu: Matematika, Fizika, Hrvatski jezik, Engleski jezik, Goriva i maziva i Poštanski promet.

Najzanimljiviji nastavni predmeti učenicima jesu: Cestovna vozila, Praktična nastava, Tjelesna i zdravstvena kultura, Engleski jezik te Prometna tehnika.

Učenici kod nastavnika najviše cijene: vještinu objašnjavanja gradiva, humor u nastavi, pravednost u ocjenjivanju i uvođenje novih i zanimljivih metoda rada. Manje su im važna umijeća održavanja discipline na nastavi i točnost u dolaženju na nastavu.

Sigurnost učenika

U školi se gotovo uvijek ili uvijek osjeća sigurno 52% učenika. Uglavnom se osjeća sigurno ukupno 29% učenika. 2,5% učenika uopće se ne osjeća sigurno u školi, a u najmanjoj mogućoj mjeri osjeća se sigurno 7,6% učenika.

Dopunska i dodatna nastava te izvannastavne aktivnosti

Gotovo 41% učenika navodi da dopunska nastava u školi uglavnom ispunjava njihova očekivanja. 36% njih je u potpunosti ili gotovo u potpunosti zadovoljno dopunskom nastavom. Oko 23% učenika smatra da dopunska nastava uopće ne ispunjava ili u najmanjoj mogućoj mjeri ispunjava njihova očekivanja.

38% učenika smatra da dodatna nastava u školi uglavnom ispunjava njihova očekivanja. Gotovo podjednak udio od 32% učenika smatra da dodatna nastava uopće ne ispunjava ili u manjoj mjeri ispunjava njihova očekivanja. 29% učenika smatra da dodatna nastava u potpunosti ili gotovo u potpunosti ispunjava njihova očekivanja.

Nešto malo više od 37% učenika smatra da izvannastavne aktivnosti u školi uglavnom ispunjavaju njihova očekivanja. 27% učenika smatra da izvannastavne aktivnosti u školi gotovo u potpunosti ili u potpunosti ispunjavaju njihova očekivanja. Čak 35,5% učenika smatra da izvannastavne aktivnosti uopće ne ispunjavaju ili u najmanjoj mjeri ispunjavaju njihova očekivanja.

Najveći broj učenika želio bi da škola u okviru izvannastavnih aktivnosti ponudi ekskurzije te izlete koji mogu, a ne moraju biti vezani uz praktičnu nastavu. Veliki broj učenika želio bi u okviru izvannastavnih aktivnosti imati na izbor veći broj sportskih aktivnosti (prvenstveno nogomet).

Stručni suradnici

U više radionica sa školskom pedagoginjom željelo bi sudjelovati 24% učenika, 43% učenika nije sigurno bi li željelo sudjelovati u više radionica, a 33% to uopće ne bi željelo.

Najveći broj učenika zadovoljan je radom školske pedagoginje pa stoga smatraju da pedagoginja ne bi trebala mijenjati svoj način rada kako bi se povećalo njihovo zadovoljstvo školom. Nekolicina učenika smatra da bi školska pedagoginja trebala više razgovarati s učenicima i pomoći im u rješavanju problema kroz radionice te bi na taj način pridonijela njihovom zadovoljstvu školom.

Čak 55,7% učenika navodi da uopće ne koristi usluge školske knjižnice. U najmanjoj mogućoj mjeri (manje od jedanput mjesečno) koristi je oko 24% učenika. Oko 16% učenika kazuje da usluge knjižnice koriste jedanput ili dvaput mjesečno. Svega 4,5% učenika navodi da koristi usluge knjižnice često (dva puta tjedno njih 3,2%) i više od dva puta tjedno (1,3%).

Učenici većinom ne znaju što preporučiti ili smatraju da školska knjižničarka ne bi trebala mijenjati svoj dosadašnji način rada kako bi se povećalo njihovo zadovoljstvo radom škole, a nekolicina učenika smatra da bi im školska knjižničarka trebala preporučivati zanimljivije knjige i pomagati pri (većem) izboru naslova.

Podrška razrednika i ostalih članova školskog tima

56,3% učenika obratit će se razredniku kada im treba savjet ili podrška, 10,8% učenika predmetnome nastavniku, 2,5% školskoj pedagoginji, 2,5% ravnateljici, a čak 28,7% nikome od navedenih.

Učenici smatraju da bi razrednici trebali adekvatnije rješavati razredne probleme te probleme između učenika i nastavnika.

Nadalje, učenici smatraju kako bi se njihovo zadovoljstvo školom povećalo kada bi ravnateljica pripazila na način na koji se nastavnici odnose prema učenicima i sankcionirala ih.

Uređenost škole

Oko 36% učenika uglavnom je zadovoljno uređenjem škole. 34,2% učenika gotovo u potpunosti ili je u potpunosti zadovoljno uređenjem škole, dok gotovo 30% učenika uopće nije ili je u najmanjoj mogućoj mjeri zadovoljno uređenjem škole.

Učenici smatraju da bi u školi najprije trebalo urediti zahode, prvenstveno staviti kvake na zahodska vrata. Budući da u svim zahodima koje održava Prometna škola postoje kvake i vrata, pretpostavka je da se ovi odgovori odnose na prostore koje održavaju druge dvije škole. Nadalje, učenici smatraju da bi trebalo obnoviti i urediti učionice (krečenje zidova, obnova parketa, nove ploče, stolci i klupe), renovirati sportsku dvoranu i kantinu te da je školi potrebna nova fasada.

Učenici smatraju da bi se ravnateljica trebala pobrinuti za bolju opremljenost škole (zahodi, učionice, okoliš škole).

Mediji

Gotovo 57% učenika uopće ne prati ili u najmanjoj mogućoj mjeri prati sadržaje na Facebooku i Instagramu škole. Uglavnom ih prati oko 26%, dok samo 17% učenika gotovo redovito ili redovito prati sadržaje na društvenim mrežama škole.

Gotovo 56% učenika uopće ne prati ili u najmanjoj mogućoj mjeri prati sadržaje na mrežnoj stranici škole. Uglavnom prati oko 30% učenika, a oko 14% učenika gotovo redovito ili redovito prate sadržaje na mrežnoj stranici škole.

U Rijeci 7. veljače 2022. god.

Ravnateljica: Marijeta Mašić, prof.