Prometaši volonteri

Svrha je programa osnaživanje učenika da kao aktivni i odgovorni građani sudjeluju u volonterskim aktivnostima te ujedno razvijaju komunikacijske vještine. Navedeno doprinosi i osobnom razvoju i pozitivnim promjenama u zajednici. Prometaši volonteri u svome djelovanju surađuju s roditeljima, drugim volonterima, udrugama i drugim dionicima iz lokalne zajednice.

Detalji projekta

VODITELJICA

Mira Žepina, prof. savjetnik

VIŠE INFORMACIJA