Edukativni videouradak Prometne škole

U zajedničkoj suradnji nastavnika i naših učenika stvaraju se i realiziraju projekti u području prometne kulture i sigurnosti u prometu. Time učenike potičemo na razmišljanje o prometu, prometnim situacijama i svemu onome s čime će uskoro još više biti suočeni kao sudionici u prometu ali i oni kojima će prometna struka biti posao. Rodila se ideja da snimimo edukativni video za koji su učenici odmah pokazali interes. Videouradak je edukativnog i zabavnog karaktera. Učenici su se rado stavili u ulogu vozača i pješaka i situaciju sa sretnim završetkom. Videom smo zapravo željeli poslati poruku kako vrijedi poštovati pravila jer, uz to što na taj način čuvamo sebe, možemo u vlastiti život unijeti i još pozitivnog.

Ovakvim načinom rada želimo učenike educirati o pravilima u prometu te i njih same uključiti u diseminaciju znanja aktivnostima koje su njima zabavne i interesantne. Tijekom obrazovanja, jedan je od najvažnijih čimbenika motivacija. Ako učenicima ponudimo zanimljive aktivnosti, poput snimanja videouradaka što je u današnje vrijeme u mladih uobičajeno i pokažemo im da nam je stalo da i njihovi interesi budu zadovoljeni, imat ćemo motivirane učenike te pozitivno ozračje za učenje.

S obzirom na to da je Prometna škola članica Europske povelje o sigurnosti cestovnog prometa ERSC, kojom smo se obvezali na promicanje pravila sigurnosti u cestovnom prometu, video smo poslali na njihov natječaj čime ćemo konkurirati za Nagradu europske povelje o sigurnosti cestovnog prometa.

Realizaciju videa omogućili su nastavnici: Tea Ljubičić, Bojan Petran, Željko Čakarić; i učenici trećeg razreda za zanimanje Tehničar cestovnog prometa: Dora Frančišković, Luca Galešić, Petra Kasunić i Maja Stjepanović.