Rijeka, 15. rujna 2022.

PROMETNA ŠKOLA RIJEKA OGLAŠAVA UPIS POLAZNIKA U PROGRAME OBRAZOVANJA ODRASLIH 

1. PROGRAM STJECANJA SREDNJE STRUČNE SPREME

1.1. VOZAČ MOTORNOG VOZILA – 15 polaznika po razredu

Uvjeti upisa:

–  završeno osnovnoškolsko obrazovanje ili srednjoškolsko obrazovanje niže razine;

–  navršenih 15 god. starosti;

– svjedodžba liječnika medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za zanimanje vozač motornog vozila.

1.2. TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA – 15 polaznika

Uvjeti upisa:

–  završena osnovna škola i navršenih 15 godina ili srednjoškolsko obrazovanje niže razine;

–  liječničko uvjerenje kojim se utvrđuje da je polaznik sposoban obavljati poslove tehničara cestovnom prometa.

 2. PROGRAM PREKVALIFIKACIJE

2.1. VOZAČ MOTORNOG VOZILA – 24 polaznika

Uvjeti upisa:

–  navršenih 15 god. starosti;

–  završeno srednjoškolsko obrazovanje iste razine;

–  položen vozački ispit za upravljanje vozilom C kategorije ili položen vozački ispit za upravljanje vozilom B kategorije;

–  uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije.

Napomena: Za polaznike koji upišu program prekvalifikacije utvrđuju se razlike strukovnih i općeobrazovnih predmeta između već stečenog zanimanja i programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije vozač motornog vozila. Prije početka izvođenja nastave polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima.

2.2. TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA – 12 polaznika

Uvjeti upisa:

– najmanje 17 godina života;

– završena srednja škola iste razine;

– liječničko uvjerenje kojim se utvrđuje da je polaznik sposoban obavljati poslove tehničara cestovnog prometa.

Napomena: Za polaznike koji upišu program prekvalifikacije utvrđuju se razlike strukovnih i općeobrazovnih predmeta između već stečenog zanimanja i programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar cestovnog prometa. Prije početka izvođenja nastave polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima.

 3. PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA INSTRUKTORA VOŽNJE „B“ KATEGORIJE  – 15 polaznika

Uvjeti upisa:

– završeno srednjoškolsko obrazovanje u sektoru cestovnog prometa;

– posjedovanje valjane vozačke dozvole za B kategoriju najmanje 2 godine;

– uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za instruktora vožnje.

4. TEČAJ PERIODIČKE IZOBRAZBE VOZAČA (KOD 95) KONTINUIRANE PRIJAVE

Uvjeti upisa:

–  u skladu s Pravilnikom o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/18)

5. PROVEDBA ISPITA ZA AUTOTAKSI VOZAČA KONTINUIRANE PRIJAVE

Uvjeti za polaganje ispita:

– u skladu s Pravilnikom o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/18)

Opće upute i informacije

Prijave za upis odvijaju se u administraciji Škole radnim danom od 8.00 do 14.00 sati u neparne tjedne te od 14.00 do 19.00 u parne tjedne.

Prijava za periodičku izobrazbu može se ostvariti i on-line  prijavnicom na mrežnim stranicama Prometne škole (dostupno na: https://prometna-skola-rijeka.hr/kod95-prijavnica/).

Planirani početak nastave za programe stjecanja i programe prekvalifikacije je 6. listopada 2022. godine.

Više o samim programima potražite na mrežnim stranicama Škole:  https://prometna-skola-rijeka.hr/obrazovanje-odraslih/.

Za sva pitanja i nejasnoće stojimo na raspolaganju na broju telefona 095 318 1381 ili putem elektroničke pošte na adresi:  pisarnicaprometna1@gmail.com.