OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Utorak, 6. lipnja 2023.

Pristupnici obrazovnog programa: Vozač motornog vozila

Mjesto održavanja obrane: učionica br. 18

Početak u 10,30 h

Povjerenstvo u sastavu:

 1. Denis Vraneković
 2. Bojan Petran
 3. Marin Balenović

Pristupnici:

 1. S. J.
 2. D. J.
 3. M. A.
 4. D. M.
 5. B. I. B.
 6. M. M.
 7. F. D.
 8. T. D.
 9. I. J.
 10. D. RA.

Pristupnici obrazovnog programa: Vozač motornog vozila

Mjesto održavanja obrane: učionica br.  25

Početak u 11,00 h

Povjerenstvo u sastavu:

 1. Lara Šare
 2. Natalija Barić
 3. Željko Čakarić

Pristupnici:

 1. P. S.
 2. M. B.
 3. D. A.
 4. M. E.
 5. D. RO.
 6. M. R.
 7. D. F.
 8. M. I.
 9. L. S.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Srijeda, 7. lipnja 2023.

Pristupnici obrazovnog programa: Tehničar cestovnog prometa

Mjesto održavanja obrane: učionica br. 19

Početak u 10,30 h

Povjerenstvo u sastavu:

 1. Maja Hrkalović
 2. Mladen Preden
 3. Lara Šare

Pristupnici:

 1. E. D.
 2. N. R.
 3. M. K.
 4. P. S.
 5. M. C.
 6. A. P.
 7. P. M.
 8. P. A.
 9. L. ČA.
 10. L. ČO.
 11. I. C.

Pristupnici obrazovnog programa: Tehničar za poštanske i financijske usluge

Mjesto održavanja obrane: učionica br. 23

Početak u 10,30 h

Povjerenstvo u sastavu:

 1. Radmila Žuljević
 2. Franjo Rimpf
 3. Marina Delač

Pristupnici:

 1. B. B.
 2. M. M.
 3. S. R.
 4. L. L.
 5. S. J.
 6. L. N.
 7. N. K.
 8. M. I.
 9. L. T.
 10. L. M.