Učenici naše Škole uspješno su proveli aktivnosti u okviru projekta Rijeka – kulturni grad u prometu.

Njegovoj realizaciji doprinijeli su učenici:

 1. Adriano Lade, 2.TC
 2. Roberto Turan, 2.TC
 3. Marin Gašparović, 3.TC
 4. Karlo Host, 3.TC
 5. Ivona Kolar, 3.TC
 6. David Mladenović, 3.TC

Promatrajući ponašanje pješaka, zaključili smo:

 • najviše se propuštaju pješaci koji su već stupili na pješački prijelaz, njih 89 %
 • najmanje se propuštaju pješaci koji stoje i/ili razgovaraju ispred pješačkog prijelaza, njih 8 %.

Promatrajući ponašanje vozača, zaključili smo:

 • vozači češće propuštaju pješake na pješačkim prijelazima, u 70 % slučajeva, što je pomak u odnosu na prijašnju godinu kada je taj postotak bio 65 %

Rezultati projekta:

 • utvrdili smo da je postotak propuštenih pješaka na nesemaforiziranim pješačkim prijelazima u pozitivnom trendu
 • vozači još uvijek ne daju prioritet djeci, starijim i nemoćnim osobama
 • vozači će češće stati pješacima koji su već stupili na pješački prijelaz, kao i onima koji trče preko zebre
 • vozači će rjeđe zaustaviti vozilo i propustiti pješaka koji razgovara ispred zebre te ne iskazuje jasno svoju namjeru
 • između vozača i pješaka često izostaje komunikacija, kontakt očima, gesta rukom kao znak opažanja i zahvale
 • pješaci se često na pješačkom prijelazu koriste mobitelom ne obraćajući pažnju na vozača i promet oko sebe