OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Utorak, 11. lipnja 2024. u 10,30 sati

1. KOMISIJA: Denis Vraneković, Lara Šare, Bojan Petran (učionica 18)

1. I. K., 4. TC
2. M. M., 4. TC
3. K. R. (lanjski), 4. TC
4. M. M., 4. TC
5. T. Č. (lanjski) 4. TC
6. D. G., 3. V2
7. A. T., 3. V2
8. S. D., 3. V2 uz uvjet polaganja vozačkog ispita
9. L. P., 3. V2 uz uvjet polaganja vozačkog ispita

2. KOMISIJA: Maja Hrkalović, Željko Čakarić, Natalija Barić (učionica 19)

1. E. H. T., 4. TC
2. N. J., 4. TC
3. P. K., 4. TC
4. K. B., 4. TC
5. N. K., 4. TC
6. B. Z., 4. TC
7. M. G., 4. TC
8. M. R., 4. TC
9. J. F., 3. V2 uz uvjet polaganja vozačkog ispita

3. KOMISIJA: Sandi Basić, Franjo Rimpf, Radmila Žuljević (učionica 23)

1. P. R., 4. PF
2. L. G., 4. PF
3. M. B., 4. PF
4. E. M., 4. PF
5. K. H., 4. TC
6. L. F., 4. PF
7. A. Š., 4. TC

Srijeda, 12. lipnja 2024. u 10,30 sati

1. KOMISIJA: Denis Vraneković, Lara Šare, Bojan Petran (učionica 18)

1. E. G., 3. V1
2. N. D., 3. V1
3. I. B., 3. V1
4. M. M., 3. V2
5. I. M., 3. V2
6. L. A., 3. V1
7. A. J., 3v1 uz uvjet polaganja vozačkog ispita
8. I. B., 3v1 uz uvjet polaganja vozačkog ispita

2. KOMISIJA: Maja Hrkalović, Željko Čakarić, Natalija Barić (učionica 19)

1. N. K., 4. TC
2. M. G., 4. TC
3. D. S., 3. V1 uz uvjet polaganja vozačkog ispita
4. L. D., 3. V1 uz uvjet polaganja vozačkog ispita
5. G. F., 3. V1 uz uvjet polaganja vozačkog ispita
6. L. T. (lanjski), 3. V1
7. M. P., 3. V2
8. M. B., 3. V2
9. L. F., 3. V2