S radošću objavljujemo digitalni uradak povodom obilježavanja Dana Prometne škole. U svjetlu proteklih pozitivnih događaja kao što su novi Erasmus projekt, nova mrežna stranica, atraktivna upisna kampanja, poželimo našoj školi sve najbolje riječima: “Vita, vita, naša Škola gori gre! Neka samo gori gre! (Svaka slučajnost sa zapisom glagoljaša Jurja Žakna – namjerna je.)

Sretan nam Dan Prometne škole!

Digitalni uradak se nalazi na idućoj poveznici: