Rijeka, 12. listopada 2020. godine

 

Predmet: Natječaj za sudjelovanje u Erasmus+ projektu: ROMOBIL – Road Mobility, broj projekta2020-1-HR01-KA102-077398:

1) mobilnost u Bragu (Portugal), od 28.11.2020. do 12.12.2020. (14 dana)

2) mobilnostu Ljubljanu (Slovenija) od 30.1.2021. do 12.2.2021. (14 dana) i

3) mobilnost na Tenerife (Španjolska) od 6.3.2021. do 27.3.2021. (22 dana).

Prometna škola iz Rijeke raspisuje Natječaj za sudjelovanje nastavnika u programu Erasmus+, ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Središnju aktivnost projekta čine mobilnosti 10 učenika 3. i 4. razreda koji se školuju za zanimanje tehničar cestovnog prometa i 6 učenika 2. i 3. razreda koji se školuju za zanimanje vozač motornog vozila na stručnu praksu u odabrane organizacije u Portugalu, Sloveniji i Španjolskoj.

Cilj projekta je da učenici pobliže upoznaju pojedine aspekte struke koji su im u našoj sredini nedostupni.

U pratnji učenika bit će upućeno troje nastavnika koji će biti odabrani na ovom natječaju.

Obveze odabranih nastavnika:

– pružati potporu i skrbiti o učenicima tijekom putovanja,

– nadgledati učenike u njihovo slobodno vrijeme,

– pomagati im u snalaženju u nepoznatom okruženju,

– skrbiti o tome da učenici poštuju dogovorene slobodne aktivnosti i pravila ponašanja,

– brinuti o tome da učenici savjesno obavljaju svoja zaduženja (kontrolirati popunjavanje dnevnika rada i po potrebi komunicirati sa supervizorima u partnerskim organizacijama i mentorima u tvrtkama kako bi dobili ili dali informaciju o učeniku)

– izvješćivati roditelje učenika te koordinatora projekta o tijeku mobilnosti i učenicima i

– po potrebi pružiti i emocionalnu podršku učenicima te ih hrabriti u ostvarivanju mobilnosti.

Odabranim nastavnicima jamčimo:

 1. iskustvo života u inozemstvu;
 2. mogućnost učenja i usavršavanja vlastitih kompetencija;
 3. plaćeno putovanje, smještaj, hranu, plaćen javni prijevoz u odredištu, plaćene troškove izleta.

Uvjet za sudjelovanje je da je kandidat nastavnik naše škole, da se dragovoljno prijavljuje na natječaj, da se prijavi na propisani način i u propisanom roku te da prijavi priloži Europass životopis.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja osobno na adresu Jože Vlahovića 10, 51 000 Rijeka (tajništvo Škole). Zbog zaštite osobnih podataka prijave i rezultati se vode pod šiframa koje će nastavnici samostalno kreirati i upisati na svoj prijavni obrazac.

Prijave se predaju u zatvorenim omotnicama na koje je potrebno napisati:

Prometna škola

Natječaj za odabir nastavnika sudionika u projektu ROMOBIL – Road Mobility

Jože Vlahovića 10

51 000 Rijeka

Kriteriji za odabir nastavnika su:

 • ispunjen prijavni obrazac (u prilogu ovog dokumenta)
 • intervju s kandidatom (1-5 bodova)
 • razina znanja engleskoga jezika koja se dokazuje certifikatom (ili svjedodžbom) škole stranih jezika ili provedbom testiranja (1-5 bodova)
 • sudjelovanje u aktivnostima projekta Romobil – Road Mobility (1-5 bodova)
 • prvo iskustvo mobilnosti na KA1 projektima učeničke mobilnosti (2 boda)
 • izvođenje nastave strukovnih predmeta (2 boda).

Uz navedeno svi kandidati dužni su prijavi priložiti i svoj Europass životopis. Životopis se ne boduje, ali je obvezan.

Intervjui s kandidatima i eventualna provedba testiranja znanja engleskoga jezika realizirat će se od 20.10. do 23.10.

U slučaju istog broja bodova, prednost će se dati nastavniku koji je imao više bodova po trećem kriteriju i/ili je nastavnik strukovnih predmeta.

Program svake mobilnosti detaljno je opisan u prilogu ovog dokumenta.

U ocjeni zaprimljenih prijava/bodovanju i odabiru sudionika mobilnosti sudjeluje Povjerenstvo za odabir učenika sudionika u projektu koje čine:

 1. Branko Luburić, ravnatelj škole
 2. Marijeta Mašić, projektni koordinator
 3. Alen Panić, nastavnik strukovnih predmeta
 4. Mara Topčić-Bradanović, školska pedagoginja.
 5. Igor Veseli, prof. engleskoga jezika.

Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama Prometne škole, 12. listopada 2020. i otvoren je do 20. listopada 2020. g.

Prijavni obrazac: Radni_program_sve-tri-mobilnosti_ROMOBIL