Rijeka, 5. listopada 2020. godine

 

Predmet: Natječaj za sudjelovanje u Erasmus+ projektu: ROMOBIL – Road Mobility, broj projekta2020-1-HR01-KA102-077398:

1) mobilnost u Bragu (Portugal), od 28.11.2020. do 12.12.2020. (14 dana)

2) mobilnost u Ljubljanu (Slovenija) od 30.1.2021. do 12.2.2021. (14 dana) i

3) mobilnost na Tenerife (Španjolska) od 6.3.2021. do 27.3.2021. (22 dana).

Prometna škola iz Rijeke raspisuje Natječaj za sudjelovanje učenika u programu Erasmus+, ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Središnju aktivnost projekta čine mobilnosti 10 učenika 3. i 4. razreda koji se školuju za zanimanje tehničar cestovnog prometa i 6 učenika 2. i 3. razreda koji se školuju za zanimanje vozač motornog vozila na stručnu praksu u odabrane organizacije u Portugalu, Sloveniji i Španjolskoj.

Cilj projekta je da učenici pobliže upoznaju pojedine aspekte struke koji su im u našoj sredini nedostupni.

Odabrani učenici će:

 1. redovito pohađati sve pripremne aktivnosti (strukovna, jezična i kulturološka priprema);
 2. redovito pohađati stručnu praksu tijekom mobilnosti;
 3. uvažavati i poštivati druge sudionike mobilnosti i pravila lijepog ponašanja i
 4. sudjelovati po pozivu na koordinacijskim i evaluacijskim sastancima.

Odabranim učenicima jamčimo:

 1. iskustvo života i rada u inozemstvu;
 2. mogućnost učenja i usavršavanja vlastitih kompetencija;
 3. plaćeno putovanje, smještaj, hranu, plaćen javni prijevoz u odredištu, plaćene troškove izleta.

Uvjet za sudjelovanje je da je kandidat učenik naše škole, da se dragovoljno prijavljuje na natječaj, da se prijavi na propisani način i u propisanom roku te da prijavi priloži Europass životopis i suglasnost roditelja/skrbnika.

Pravo podnošenja prijave na Natječaju imaju svi učenici koji će školske godine 2020./2021. pohađati:

1) treći i četvrti razred smjera tehničar cestovnog prometa za mobilnost u Bragu

2) drugi i treći razred smjera vozač motornog vozila za mobilnost u Ljubljanu i

3) četvrti razred smjera tehničar cestvonog prometa i koji će u trenutku početka mobilnosti biti punoljenti i imati vozačku dozvolu B kategorije za mobilnost na Tenerife.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja osobno na adresu Jože Vlahovića 10, 51 000 Rijeka (tajništvo Škole). Zbog zaštite osobnih podataka prijave i rezultati se vode pod šiframa koje će učenici samostalno kreirati i upisati na svoj prijavni obrazac.

Prijave se predaju u zatvorenim omotnicama na koje je potrebno napisati:

Prometna škola

Natječaj za odabir učenika sudionika u projektu ROMOBIL – Road Mobility

Jože Vlahovića 10

51 000 Rijeka

Kriteriji za odabira učenika su:

 • ispunjen prijavni obrazac (u prilogu ovog dokumenta)
 • motivacijsko pismo (1 – 5 bodova)
 • opći uspjeh iz prethodnog razreda koji se dokazuje preslikom svjedodžbe (2 – 5 bodova)
 • ocjena nastavnika o razini znanja engleskoga jezika koja se dokazuje pismom preporuke nastavnika Engleskoga jezika (1 – 5 bodova)
 • ocjena nastavnika Praktične nastave koja se dokazuje pismom preporuke nastavnika Praktične nastave (1 – 5 bodova)
 • izrečena pedagoška mjera u prethodnom razredu (minus 1 bod za opomenu razrednika, minus 2 boda za ukor razrednog vijeća i minus 3 boda za opomenu pred isključenje)
 • sudjelovanje u aktivnostima, projektima i natjecanjima tijekom prošle šk. god. (1 – 5 bodova)
 • nepovoljan ekonomski položaj koji se dokazuje vlastoručno pisanom izjavom razrednika učenika (2 boda).

Napomena: Učenici ispunjavanju samo prvu stranicu prijavnog obrasca. Smjernice za oblikovanje i bodovanje motivacijskog pisma nalaze se na str. 2 Prijavnog obrasca.

Uz navedeno svi kandidati dužni su prijavi priložiti i svoj Europass životopis. Životopis se ne boduje, ali je obvezan.

U slučaju prijave za mobilnost na Tenerife treba priložiti i presliku vozačke dozvole B kategorije ili potvrdu autoškole da kandidat pohađa program stjecanja vozačke dozvole B kategorije.

Program svake mobilnosti detaljno je opisan u prilogu ovog dokumenta.

U ocjeni zaprimljenih prijava/bodovanju i odabiru sudionika mobilnosti sudjeluje Povjerenstvo za odabir učenika sudionika u projektu koje čine:

 1. Branko Luburić, ravnatelj škole
 2. Marijeta Mašić, projektni koordinator
 3. Alen Panić, nastavnik strukovnih predmeta
 4. Mara Topčić-Bradanović, školska pedagoginja
 5. Igor Veseli, prof. engleskoga jezika.

Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama Prometne škole 5. listopada 2020. i otvoren je do 13. listopada 2020. g.

Prijavni obrazac: Romobil_prijavni_obrazac

Program svih mobilnosti: Radni_program_sve-tri-mobilnosti_ROMOBIL