Rijeka, 22. studenog 2022. godine

Predmet: Natječaj za sudjelovanje u Erasmus+ projektu:

TransPortugal (broj projekta: 2022-1-HR01-KA122-VET-000070348):

 1. Mobilnost u Bragu (Portugal) – ožujak 2023. (tehničar cestovnog prometa)
 2. Mobilnost u Bragu (Portugal) – ožujak 2023. (tehničar za poštanske i financijske usluge)
 3. Mobilnost u Bragu (Portugal) – travanj 2023. (vozač motornog vozila)

Prometna škola iz Rijeke raspisuje Natječaj za sudjelovanje učenika u programu Erasmus+, ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Središnju aktivnost projekta čine mobilnosti 6 učenika 3. i 4. razreda koji se školuju za zanimanje tehničar cestovnog prometa, 6 učenika 3. i 4. razreda koji se školuju za zanimanje tehničar za poštanske i financijske usluge i 6 učenika 2. i 3. razreda u zanimanju vozač motornog vozila.

Ciljevi projekta su povezivanje s tržištem rada na međunarodnoj razini, stjecanje znanja i vještina korištenja suvremenih digitalnih alata i razvoj strategija uspostavljanja ekološke održivosti.

Učenici će steći nove stručne, profesionalne, jezične i međukulturalne kompetencije. Upoznat će se s novom tehnologijom u području cestovnog i poštanskog prometa i financija te se koristiti digitalnim alatima za poboljšanje poslovne efikasnosti i implementaciju zelenih ciljeva očuvanja okoliša u sektoru prometa i logistike

Odabrani učenici će:

 1. redovito pohađati sve pripremne aktivnosti (strukovna, jezična i kulturološka priprema);
 2. redovito pohađati stručnu praksu tijekom mobilnosti;
 3. uvažavati i poštivati druge sudionike mobilnosti i pravila lijepog ponašanja i
 4. sudjelovati po pozivu na koordinacijskim i evaluacijskim sastancima.

Odabranim učenicima jamčimo:

 1. iskustvo života i rada u inozemstvu;
 2. mogućnost učenja i usavršavanja vlastitih kompetencija;
 3. plaćeno putovanje, smještaj, hranu, plaćen javni prijevoz u odredištu, plaćene troškove izleta.

Uvjet za sudjelovanje je da je kandidat učenik naše škole, da se dragovoljno prijavljuje na natječaj, da se prijavi na propisani način i u propisanom roku te da prijavi priloži Europass životopis i suglasnost roditelja/skrbnika.

Pravo podnošenja prijave na Natječaju imaju svi učenici koji će školske godine 2022./2023. pohađati:

1) treći i četvrti razred smjera tehničar cestovnog prometa za prvu mobilnost u Bragu

2) treći i četvrti razred smjera tehničar za poštanske i financijske usluge za drugu mobilnost u Bragu

3) drugi i treći razred smjera vozač motornog vozila za treću mobilnost u Bragu

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja osobno na adresu Jože Vlahovića 10, 51 000 Rijeka (tajništvo Škole). Zbog zaštite osobnih podataka prijave i rezultati se vode pod šiframa koje će učenici samostalno kreirati i upisati na svoj prijavni obrazac.

Prijave se predaju u zatvorenim omotnicama na koje je potrebno napisati:

Prometna škola

Natječaj za odabir učenika sudionika u projektu TransPortugal

Jože Vlahovića 10

51 000 Rijeka

Kriteriji za odabir učenika su:

 • ispunjen prijavni obrazac (u prilogu ovog dokumenta)
 • motivacijsko pismo (1 – 5 bodova)
 • opći uspjeh iz prethodnog razreda koji se dokazuje preslikom svjedodžbe (2 – 5 bodova)
 • ocjena nastavnika o razini znanja engleskoga jezika koja se dokazuje pismom preporuke nastavnika Engleskoga jezika (1 – 5 bodova)
 • ocjena nastavnika Praktične nastave koja se dokazuje pismom preporuke nastavnika Praktične nastave (1 – 5 bodova)
 • izrečena pedagoška mjera u prethodnom razredu (minus 1 bod za opomenu razrednika, minus 2 boda za ukor razrednog vijeća i minus 3 boda za opomenu pred isključenje)
 • sudjelovanje u aktivnostima, projektima i natjecanjima tijekom prošle šk. god. (1 – 5 bodova)
 • prvo iskustvo mobilnosti (2 boda)
 • nepovoljan ekonomski položaj koji se dokazuje vlastoručno pisanom izjavom razrednika učenika (2 boda).

Napomena: Učenici ispunjavanju samo prvu stranicu prijavnog obrasca. Smjernice za oblikovanje i bodovanje motivacijskog pisma nalaze se na str. 2 Prijavnog obrasca.

Uz navedeno svi kandidati dužni su prijavi priložiti i svoj Europass životopis. Životopis se ne boduje, ali je obvezan.

U ocjeni zaprimljenih prijava/bodovanju i odabiru sudionika mobilnosti sudjeluje Povjerenstvo za odabir učenika sudionika u projektu koje čine:

 1. Mira Žepina, zamjenica ravnateljice škole
 2. Gordana Senić Koprivnikar, projektni koordinator
 3. Denis Vraneković, nastavnik strukovnih predmeta
 4. Igor Veseli, prof. engleskog jezika i povijesti
 5. Vesna Rubeša, prof. hrvatskog jezika

Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama Prometne škole 22. studenog 2022. i otvoren je do 1. prosinca 2022.

Prijavni obrazac: TransPortugal – prijavni obrazac za učenike

Radni program sve tri mobilnosti: TransPortugal – radni program