Rijeka, 22. studenog 2022. godine

Predmet: Natječaj za sudjelovanje u Erasmus+ projektu:

TransPortugal (broj projekta: 2022-1-HR01-KA122-VET-000070348):

 1. Mobilnost u Bragu (Portugal) – ožujak 2023. (tehničar cestovnog prometa)
 2. Mobilnost u Bragu (Portugal) – ožujak 2023. (tehničar za poštanske i financijske usluge)
 3. Mobilnost u Bragu (Portugal) – travanj 2023. (vozač motornog vozila)

Prometna škola iz Rijeke raspisuje Natječaj za sudjelovanje nastavnika u programu Erasmus+, ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Središnju aktivnost projekta čine mobilnosti 6 učenika 3. i 4. razreda koji se školuju za zanimanje tehničar cestovnog prometa, 6 učenika 3. i 4. razreda koji se školuju za zanimanje tehničar za poštanske i financijske usluge i 6 učenika 2. i 3. razreda u zanimanju vozač motornog vozila.

Ciljevi projekta su povezivanje s tržištem rada na međunarodnoj razini, stjecanje znanja i vještina korištenja suvremenih digitalnih alata i razvoj strategija uspostavljanja ekološke održivosti.

Učenici će e steći nove stručne, profesionalne, jezične i međukulturalne kompetencije. Upoznat će se s novom tehnologijom u području cestovnog i poštanskog prometa i financija te se koristiti digitalnim alatima za poboljšanje poslovne efikasnosti i implementaciju zelenih ciljeva očuvanja okoliša u sektoru prometa i logistike

U pratnji učenika bit će upućeno troje nastavnika koji će biti odabrani na ovom natječaju.

Obveze odabranih nastavnika:

– pružati potporu i skrbiti o učenicima tijekom putovanja,

– nadgledati učenike u njihovo slobodno vrijeme,

– pomagati im u snalaženju u nepoznatom okruženju,

– skrbiti o tome da učenici poštuju dogovorene slobodne aktivnosti i pravila ponašanja,

– brinuti o tome da učenici savjesno obavljaju svoja zaduženja (kontrolirati popunjavanje dnevnika rada i po potrebi komunicirati sa supervizorima u partnerskim organizacijama i mentorima u tvrtkama kako bi dobili ili dali informaciju o učeniku)

– izvješćivati roditelje učenika te koordinatora projekta o tijeku mobilnosti i učenicima i

– po potrebi pružiti i emocionalnu podršku učenicima te ih hrabriti u ostvarivanju mobilnosti.

Odabranim nastavnicima jamčimo:

 1. iskustvo života u inozemstvu;
 2. mogućnost učenja i usavršavanja vlastitih kompetencija;
 3. plaćeno putovanje, smještaj, hranu, plaćen javni prijevoz u odredištu, plaćene troškove izleta.

Uvjet za sudjelovanje je da je kandidat nastavnik naše škole, da se dragovoljno prijavljuje na natječaj, da se prijavi na propisani način i u propisanom roku te da prijavi priloži Europass životopis.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja osobno na adresu Jože Vlahovića 10, 51 000 Rijeka (tajništvo Škole). Zbog zaštite osobnih podataka prijave i rezultati se vode pod šiframa koje će nastavnici samostalno kreirati i upisati na svoj prijavni obrazac.

Prijave se predaju u zatvorenim omotnicama na koje je potrebno napisati:

Prometna škola

Natječaj za odabir nastavnika u projektu TransPortugal

Jože Vlahovića 10

51 000 Rijeka

Kriteriji za odabir nastavnika su:

 • ispunjen prijavni obrazac (u prilogu ovog dokumenta)
 • intervju s kandidatom (1-5 bodova)
 • razina znanja engleskoga jezika koja se dokazuje certifikatom (ili svjedodžbom) škole stranih jezika ili provedbom testiranja (1-5 bodova)
 • sudjelovanje u aktivnostima projekta TransPortugal (1-5 bodova)
 • prvo iskustvo mobilnosti na KA1 projektima učeničke mobilnosti (2 boda)
 • izvođenje nastave strukovnih predmeta (2 boda).

Uz navedeno svi kandidati dužni su prijavi priložiti i svoj Europass životopis. Životopis se ne boduje, ali je obvezan.

Intervjui s kandidatima i eventualna provedba testiranja znanja engleskoga jezika realizirat će se od 5. 12. do 9 12.

U slučaju istog broja bodova, prednost će se dati nastavniku koji je imao više bodova po trećem kriteriju i/ili je nastavnik strukovnih predmeta.

Program svake mobilnosti detaljno je opisan u prilogu ovog dokumenta.

U ocjeni zaprimljenih prijava/bodovanju i odabiru sudionika mobilnosti sudjeluje Povjerenstvo za odabir nastavnika u projektu koje čine:

 1. Mira Žepina, zamjenica ravnateljice škole
 2. Gordana Senić Koprivnikar, projektni koordinator
 3. Denis Vraneković, nastavnik strukovnih predmeta
 4. Igor Veseli, prof. engleskog jezika i povijesti
 5. Vesna Rubeša, prof. hrvatskog jezika

Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama Prometne škole, 22. studenog 2022. i otvoren je do 1. prosinca 2022. g.

Prijavni obrazac: TransPortugal – prijavni obrazac

Radni program sve tri mobilnosti: TransPortugal – radni program