Školska pedagoginja Mara Topčić – Bradanović na Županijskom stručnom vijeću za voditelje školskih preventivnih programa srednjih škola i učeničkih domova Primorsko-goranske županije održala je predavanje na temu “Odgojna uloga roditelja i škole u prevenciji nasilja”.

Prezentaciju možete pogledati na idućoj poveznici: Odgojna uloga roditelja i škole