Učenici 2. TC razrednog odjela u pratnji su nastavnika Bojana Petrana i Željka Čakarića posjetili Građevinski fakultet u Rijeci. Izvanučionična nastava planirana je u sklopu nastavnog predmeta Ceste i cestovni objekti u korelaciji s Praktičnom nastavom, s ciljem približavanja tehničke struke učenicima te usvajanja novih sadržaja i znanja primjenjivih u praksi.

Učenici su vidjeli tehničke laboratorije Fakulteta u kojima njihovi studenti uče, rade i obavljaju praktični dio nastave. Poslušali su predavanje Duje Kalajžića. Posebno su ih se dojmili dronovi i njihova primjena koja je prilično široka. Često ih se koristi za snimanje plaža, utjecaja vjetrova na izgled plaže, a sve  kako bi se moglo pratiti i planirati nasipavanje i dovoz materijala na plažu za turističku sezonu. Za nas je to važno jer smo turistička zemlja.

U laboratoriju za hidrotehniku prezentiran im je uređaj za ispitivanje hidrauličkih procesa u otvorenim koritima, bazen za modeliranje morskih struja, zračni tunel kojim se ispituju aerodinamične karakteristike različitih modela i predmeta.

Pojasnio im je uporabu velikih i skupih 3D printera. Pokazani su isprintani dijelovi poput nosa, uha i šake čovjeka, što je bilo vrlo zanimljivo jer povezuje tehnologiju i medicinu.

Bojan Petran, prof.

Željko Čakarić, prof.