OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Petak, 3. veljače 2023.

Pristupnici obrazovnog programa: Vozač motornog vozila

Mjesto održavanja obrane: učionica br. 18

Početak u 11,00 h

Povjerenstvo u sastavu:

  1. Denis Vraneković
  2. Bojan Petran
  3. Željko Čakarić

Pristupnici:  H.M., D.A., L.M., T.M., A.L.

Pristupnici obrazovnog programa: Tehničar cestovnog prometa

Mjesto održavanja obrane: učionica br.  19

Početak u 12,15 h

Povjerenstvo u sastavu:

  1. Maja Hrkalović
  2. Bojan Petran
  3. Lara Šare

Pristupnici: K.V., D.M., P.M.I.