OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Petak, 2. veljače 2024.

Prva skupina

Mjesto održavanja obrane: učionica br. 18

Početak u 14,00 h

Povjerenstvo u sastavu:

 1. Lara Šare
 2. Bojan Petran
 3. Natalija Barić

Pristupnici:

 1. M. S., 4. TC
 2. D. D., 3. V1
 3. A. B., 3. V1
 4. A. K., 3. V1
 5. V. K., 3. V1
 6. D. I., 3. V1
 7. O. M., 3. V2

Druga skupina

Mjesto održavanja obrane: učionica br.  19

Početak u 13,15 h

Povjerenstvo u sastavu:

 1. Denis Vraneković
 2. Sandi Basić
 3. Željko Čakarić

Pristupnici:

 1. M. D., 4. PF
 2. A. O., 3. V1
 3. M. R., 3. V1
 4. F. P., 3. V1
 5. T. S., 3. V2