Rijeka, 24. studenog 2021. godine

Predmet: Natječaj za sudjelovanje u Erasmus+ projektu: 3E – Ecology, Environment, Economy (broj projekta: 2021-1-HR01-KA122-VET-000035631):

 1. Mobilnost u Bragu (Portugal) – veljača 2022.
 2. Mobilnost u Barcelos (Portugal) – ožujak 2022.
 3. Mobilnost u Ljubljanu (Slovenija) – travanj 2022.

Prometna škola iz Rijeke raspisuje Natječaj za sudjelovanje nastavnika u programu Erasmus+, ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Središnju aktivnost projekta čine mobilnosti 6 učenika 3. i 4. razreda koji se školuju za zanimanje tehničar cestovnog prometa, 6 učenika 3. i 4. razreda koji se školuju za zanimanje tehničar za poštanske i financijske usluge i 6 učenika 2. i 3. razreda u zanimanju vozač motornog vozila.

Cilj projekta je upoznavanje učenika s određenim specifičnim strukovnim sadržajima, koji su sastavni dio programa praktične nastave te imaju korelaciju s teorijskim predmetima.

U pratnji učenika bit će upućeno troje nastavnika koji će biti odabrani na ovom natječaju.

Obveze odabranih nastavnika:

– pružati potporu i skrbiti o učenicima tijekom putovanja,

– nadgledati učenike u njihovo slobodno vrijeme,

– pomagati im u snalaženju u nepoznatom okruženju,

– skrbiti o tome da učenici poštuju dogovorene slobodne aktivnosti i pravila ponašanja,

– brinuti o tome da učenici savjesno obavljaju svoja zaduženja (kontrolirati popunjavanje dnevnika rada i po potrebi komunicirati sa supervizorima u partnerskim organizacijama i mentorima u tvrtkama kako bi dobili ili dali informaciju o učeniku)

– izvješćivati roditelje učenika te koordinatora projekta o tijeku mobilnosti i učenicima i

– po potrebi pružiti i emocionalnu podršku učenicima te ih hrabriti u ostvarivanju mobilnosti.

Odabranim nastavnicima jamčimo:

 1. iskustvo života u inozemstvu;
 2. mogućnost učenja i usavršavanja vlastitih kompetencija;
 3. plaćeno putovanje, smještaj, hranu, plaćen javni prijevoz u odredištu, plaćene troškove izleta.

Uvjet za sudjelovanje je da je kandidat nastavnik naše škole, da se dragovoljno prijavljuje na natječaj, da se prijavi na propisani način i u propisanom roku te da prijavi priloži Europass životopis.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja osobno na adresu Jože Vlahovića 10, 51 000 Rijeka (tajništvo Škole). Zbog zaštite osobnih podataka prijave i rezultati se vode pod šiframa koje će nastavnici samostalno kreirati i upisati na svoj prijavni obrazac.

Prijave se predaju u zatvorenim omotnicama na koje je potrebno napisati:

Prometna škola

Natječaj za odabir nastavnika u projektu 3E – Ecology, Environment, Economy

Jože Vlahovića 10

51 000 Rijeka

Kriteriji za odabir nastavnika su:

 • ispunjen prijavni obrazac (u prilogu ovog dokumenta)
 • intervju s kandidatom (1-5 bodova)
 • razina znanja engleskoga jezika koja se dokazuje certifikatom (ili svjedodžbom) škole stranih jezika ili provedbom testiranja (1-5 bodova)
 • sudjelovanje u aktivnostima projekta  3E – Ecology, Environment, Economy (1-5 bodova)
 • prvo iskustvo mobilnosti na KA1 projektima učeničke mobilnosti (2 boda)
 • izvođenje nastave strukovnih predmeta (2 boda).

Uz navedeno svi kandidati dužni su prijavi priložiti i svoj Europass životopis. Životopis se ne boduje, ali je obvezan.

Intervjui s kandidatima i eventualna provedba testiranja znanja engleskoga jezika realizirat će se od 8. 12. do 10. 12.

U slučaju istog broja bodova, prednost će se dati nastavniku koji je imao više bodova po trećem kriteriju i/ili je nastavnik strukovnih predmeta.

Program svake mobilnosti detaljno je opisan u prilogu ovog dokumenta.

U ocjeni zaprimljenih prijava/bodovanju i odabiru sudionika mobilnosti sudjeluje Povjerenstvo za odabir nastavnika u projektu koje čine:

 1. Marijeta Mašić, ravnateljica škole
 2. Alen Panić, projektni koordinator
 3. Denis Vraneković, nastavnik strukovnih predmeta
 4. Gordana Senić Koprivnikar, prof. matematike i informatike
 5. Linda Grubišić Belina, prof. hrvatskog jezika jezika

Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama Prometne škole, 24. studenog 2021. i otvoren je do 1. prosinca 2021. g.

Prijavni obrazac: 3E – prijavni obrazac za nastavnike

Radni program sve tri mobilnosti: 3E – radni program